אשרות אזוריות מיומנות עצמאיות

Skilled-Independent Regional Visasויזה זמנית אזורית לבעלי מיומנויות אישיות (SIR) מיועדת לאנשים מיומנים המעוניינים לחיות ולעבוד באזורים בעלי אוכלוסיה דלה או באזורי ספר. הוויזה פותחה בהתייעצות עם ממשלות המדינה והטריטוריה ונועדה לסייע לאזורים אלו למשוך ולשמור מהגרים מיומנים כדי למלא את המחסור בכוח אדם מיומן, להגביר את הפיתוח ביישובי האזור ולמנוע את הירידה באוכלוסייה באזורים כפריים.


ויזת SIR (זמני) היא ויזה זמנית בתוקף לתקופה של 3 שנים.


מועמדים לויזת SIR (זמני),יידרשו לחתום על התחייבות שהם ובני משפחתם יחיו, יעבדו, או ילמדו באזורי ספר או מרכז מטרופולין בעל אוכלוסייה דלה במשך תקופת תוקף הוויזה.


מועמדים לויזת SIR (זמני) חייבים חסות מדינה או חסות ממשלת טריטוריה. באמצעות תהליך ויזת דו שלבית, מחזיקי ויזת SIR חייבים לחיות ולעבוד באזור ספר או מטרופולין בעל אוכלוסייה דלה לפחות שנתיים לפני שהם יכולים להגיש בקשה לתושבות קבע.


למידע נוסף באנגלית בנושא ויזת מיומנויות עצמאיות