רשימת מיומנויות חיונית

רשימת המיומנויות החיוניות


 רשימת המיומנויות החיונית  הייתה בתוקף מ 16 במרס 2009 ועד פברואר 2010. רשימה זו חלה על אנשים שמחפשים להגר במסגרת תכנית ההגירה המיומנת שלא ממומנות על ידי מעביד או מועמד על ידי ממשלת מדינה או טריטוריה.


רשימה זו בוטלה.