אישורי עבודה באוסטרליה

האם אתה חושב על מעבר עם ויזת עבודה לאוסטרליה? התכנית של הגירה לאוסטרליה מספקת לך אפשרות של ויזה לארבע שנים ואופציה להישאר במדינה לצמיתות, בתנאי שתימצא כשיר בסוף התקופה.


בדרך כלל, ניתן להגר לאוסטרליה תחת קטגוריות שונות של אשרות. אחד הפופולאריים ביותר הוא ויזת אשרת העבודה באוסטרליה. למרות שישנם סוגים שונים של ויזה לאוסטרליה, רק ארבעה קטגוריות שייכות להגירה ממומנת מעסיק:


ENS


נועדה להניע מעסיקים אוסטרליים להעסיק עובדים מיומנים ומוכשרים מחו"ל או מאנשים הנמצאים באוסטרליה על בסיס שהייה זמנית. מעסיקים יכולים לעשות זאת רק אם הם לא מצליחים למצוא עובדים מקומיים מתאימים או מבין העובדים שלהם.


RSMS


RSMS נועדה למצוא עובדים מיומנים ומוכשרים לעבודה באזורים שאינם מרכזיים או אזורים בעלי אוכלוסיה דלה. תכנית זו מאפשרת למעסיקים למלא משרות פנויות, ולהנות משוק העבודה האוסטרלית.


 LA


בעזרת הסכמי עבודה (LA), מעסיקים אוסטרליים יכולים לגייס, באופן קבוע או באופן זמני, מספר מסוים של עובדים מחו"ל. המעסיקים יכולים להיעזר בהסכם עבודה רק כתוצאה ובעת מחסור של בעלי מקצוע מיומנים ומומחים בשוק העבודה האוסטרלי.


RHQ


הסכם המטה אזורי (RHQ) שייך לקטגוריה הרביעית של ויזת אשרת עבודה באוסטרליה. RHQ נועד לספק הסדרי הגירה להעברה, בין אם על בסיס קבוע או בסיס זמני, מנהלים ואנשים מיוחדים של חברה או ארגון. הארגון חייב להיות מזוהה כמנהל פעילויות באוסטרליה שתומכות בפעולות תפעול בינלאומיות.


 


תכנית מינוי המעביד (ENS )יכולה לספק לך מידע הנוגע לקריטריונים לזכאות לקבלת חסות ועבור הגשת בקשה לויזת אשרת עבודה, תחת תכנית מינוי המעסיק. המסמכים הנדרשים לבקשה לויזה משתנים בהתאם לסוגים השונים. יש לשמור את כל המסמכים הדרושים השימושיים כדי להימנע מכל סוג של עיכוב.